lördag 15 juni 2013

KORNING - MT

2013-06-15, Arvika,  SBK
Domare 1:   Andersson Kent
Domare 2:   Holmsten Sven-Einar

GK mentaltest för korning.

Samarbete Fö:  06
Samarbete TL.: 12
Gripa ta tag 5 m:  09
Gripa ta tag 40 m:  09
Gripa hålla 5 m:  12
Gripa hålla 40 m: 20
Gripa slita dra 5 m:  04
Gripa slita dra 40 m: 06
Förföljande: 10
Förföljande gripande: 06
Uthållighet:   24
Social självsäkerhet: 20
Social nyfikenhet:  40
Socialt samspel: 16
Handlingsförmåga: 40
Anpassningsförmåga:  50
Koncentration:  30
Avreaktion:  50
Minnesbilder:  25
Rädsla:  12
Aggressivitet:  09
Nyfikenhet:  32
Skott:  05
Imponer/hot:  05
Delpoäng 1: 118
Delpoäng 2: 324
Poäng:   442